Sunday, November 20, 2011

RESUME KAJIAN AHAD PAGI 13/11/2011 bersama Aa Gym di MAsjid Istiqlal

Dari Abu dzar Ra. Berkata:” Kekasihku ( Rasulullah ) shallalhu’alaihi wa sallam berwasiat kepadaku dengan 7 hal :

  1. Supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka.
  2. Beliau memerintahkan agar aku mlihat yg di bawahku & tak melihat orang yg berada di atasku.
  3. Beliau memerintahkan aku agar meyambungkan silaturahmi meskipun mereka berlaku kasar kepadaku.
  4. Aku dianjurkan memperbanyak ucapan Laa haulaa walaaquwwata illaa billaah.
  5. Aku diperintahkan mengatakan kebenaran meskipun pahit.
  6. Beliau berwasiat agar aku tak takut celaan orang yang memcela dalam berdakwah kpd Allah.
  7. Beliau melarang aku, agar aku tak meminta-minta sesuatupun kepada manusia.

-Masjid Istiqlal, 13 nov 2011-

0 comments:

Post a Comment